Archives for March, 2017

Mar
30

An Giang University signed MOU with the AIT-VN

AIT-VN signed a Memorandum of Understanding with the An Giang University

By admin | News
DETAIL
Mar
30

126th graduation of the Asian Institute of Technology (AIT)

“Graduates are the true measure of the quality of a university” (addressed by Prof. David Carmichael)

By admin | Highlights
DETAIL
Mar
30

Scholarship Program (2015 – 2018) on the AIT Vietnam’s 25th Anniversary

AITCV Silver Anniversary Scholarships for full-time Master Degrees at AIT Bangkok

DETAIL
Mar
30

Eduniversal 2016 Business School Ranking Results

6 institutions in Thailand selected among the top 1000 best Business Schools

By admin | Highlights
DETAIL
Mar
29

Scholarship – The course of PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, 17-20 April 2017

AITVN scholarship for joining the course of PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, 17-20 April 2017

DETAIL
Mar
28

AIT-VN signed MOU with the Tra Vinh University

AIT-VN signed a Memorandum of Understanding with the Tra Vinh University

By admin | News
DETAIL
Mar
28

Tuổi Trẻ Không Ngại Thử Thách

Bà HOÀNG THỊ NA HƯƠNG, Phó Tổng Giám Đốc Protec Năm 2005, Hoàng Thị Na Hương bắt đầu sự nghiệp của mình với Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) và Công ty thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam. Đây là công ty 100% vốn đầu tư của Mỹ và được […]

By admin | successful story
DETAIL