Cơ hội việc làm AITVN
Webmail

LƯỢNG TRUY CẬP

Có 2530498 lượt truy cập
11 thành viên đang online

Hội thảo “Tham vấn Cộng đồng trong các Chính sách an toàn về Môi trường: Vai trò của phụ nữ”

HỘI THẢO

Tham vấn cộng đồng trong các Chính sách An toàn về

Môi trường: Vai trò của phụ nữ

Khách sạn Hòa Bình, ngày 9-10 tháng 8 năm 2016

hoithao.jpg

Hội thảo “Tham vấn Cộng đồng trong các Chính sách an toàn về Môi trường: Vai trò của phụ nữ” được tổ chức nhằm thảo luận về vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong tham vấn cộng đồng trong các chính sách an toàn về môi trường nói chung và trong Đánh giá tác động môi trường nói riêng, các thực hành hiện nay, những thách thức và cơ hội cho người phụ nữ, cũng như các khía cạnh cần thiết cho việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn về sự tham gia của phụ nữ trong Đánh giá tác động môi trường. Hội thảo sẽ kết nối mạng lưới nữ chuyên gia về Đánh giá tác động môi trường cùng tham gia và thúc đẩy việc xây dựng cũng như phổ biến Sổ tay sau này.

Đối tượng tham dự: Các chuyên gia về giới về Đánh giá tác động môi trường và đại diện từ các tổ chức như: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các nhà tài trợ (WB, ADB), các tổ chức NGO địa phương (VESDI, PanNature), các công ty tư vấn, AIT tại Việt Nam và các tổ chức NGO liên quan.

LưuLưu

Các tin khác: