Cơ hội việc làm AITVN
Webmail

LƯỢNG TRUY CẬP

Có 2464288 lượt truy cập
9 thành viên đang online

Khóa học Quản lý vận hành, Hoạch định tổng hợp và Lập lịch trình ngắn hạn


Trong ba ngày 25-27 tháng 8 vừa qua, AIT-VN đã tổ chức thành công khóa học Quản lý vận hành, Hoạch định tổng hợp và Lập lịch trình ngắn hạn cho Công ty General Electric Việt Nam tại Hải Phòng. Khóa học bao gồm 27 cán bộ quản lý trực tiếp và quản lý cấp trung đến từ các phòng ban: Kỹ thuật, Giám sát sản xuất, Kế hoạch, ...

 
GEHP.jpg

Các tin khác: